Prababičky

Anna roz. Drůbková (*20.11.1894 - †3.5.1983)
hlava82.jpg
Moje prababička Anna roz. Drůbková se narodila v Bílsku č.10 okres Strakonice v rodině hostinského Antonína Drůbka a Marie roz. Brabcové. Otec byl v obci velmi činný. Byl velitelem hasičů a stejně jako předtím jeho otec zastával post starosty obce.
Anna se provdala v roce 1925 za Antonína Urbánka ze Svinětic, který byl vojákem a významnou část života prožili v Jindřichově Hradci.
Narodily se jim dvě děti: můj děda Jaromír (1922) a Milada (1924).
Když byl pradědeček ve yýslužbě žili v Lodhéřově. Prababička ale nakonec zemřela v Praze, kde byla nějakou dobu u dcery.

Drůbkové pocházeli pravděpodobně z nedaleké obce Chrást. V Bílsku žili v číslech popisných 7 a 10. První Drůbek, který žil v č.10 byl Vojtěch Drůbek (1777 - 1860), který se sem dostal po sňatku s vdovou Eleonorou Matějkovou roz. Čužmovou v roce 1798. Narodil se v č.7.

V Berní rule z roku 1654 jsem našla jediného Drůbka a tím byl sedlák Jan Drůbek z nedaleké obce Chrást, která náležela k panství Drahonickému.

Drůbkové dnes: Podle statistik četnosti příjmení v ČR (stav k 9.5.2007) na stránkách Ministerstva vnitra ČR u nás žije 12 mužů a 12 žen s příjmením Drůbek/Drůbková.
Albína roz. Šafářová (*8.11.1894 - †11.2.1980)
hlava70.jpg
Prababička Albína roz. Šafářová se narodila v Dobronicích u Chýnova jako třetí z osmi sourozenců. Její otec Josef Šafář byl celkem 2 x ženatý, matkou Albíny byla Antonie roz. Makovcová, která zemřela v roce 1909. Brzy na to se otec znovu oženil.
Jejím manželem se stal František Prokeš z Roudné okr. Tábor. Spolu měli čtyři dcery: Pavla (1920), Květuše (1923) - moje babička, Zdena (1925?) a Albína (1929).
Zemřela v Měšicích u Tábora a je pochovaná v Táboře.
Alžběta roz. Němejcová (*20.4.1898 - †24.11.1980)
výřez.jpg
Prababička Alžběta roz. Němejcová se narodila v Podsrpu v rodině Františka Němejce a jeho ženy Anny roz.Hradské. František měl celkem 2 manželky a 15 dětí.
V roce 1922 se provdala za Stanislava Nováka (1924), domkáře z Nebřehovic č.28 a s ním měla dva syny: Bohumila a Vlastimila (1931).
Zemřela v Nebřehovicích, pohřbena byla na hřbitově v Jiníně.

Rod Němejců obsáhle zpracoval Ing. Rostislav Němejc. Sepsal Almanach Němejců. Již 4 x se uskutečnil sjezd Němejců, kterého jsem se také v roce 2007 zůčastnila. Více na http://nemejc.wz.cz/rodova_setkani.html
Odkaz
Terezie roz. Kalinová (*25.7.1893 - †1976)
TerezieKalinová.jpg
Pokud máme společné předky, můžete mi pomoci s mými otázkami nebo naopak máte nějaké dotazy k uvedeným skutečnostem, kontaktujte mě prostřednictvím těchto stránek.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one